Λεμφικό σύστημα

Το λεμφικό σύστημα είναι δίκτυο από αγγεία και αδένες που συνεργάζονται για την μεταφορά και καθάρισμα του μεσοκυττάριου υγρού.