Ουροποιητικό σύστημα

Το ουροποιητικό σύστημα  αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Φιλτράρει το αίμα αφαιρώντας την περίσσεια αλάτων και νερού και αποβάλλοντας άχρηστες και επιβλαβείς ουσίες από το σώμα.