Ετικέτα: Nexium (Εσομεπραζόλη)

Nexium 20-40 mg: Ενδείξεις, Δοσολογία, Παρενέργειες

Εσομεπραζόλη (Nexium) Η εσομεπραζόλη (Nexium) είναι ένας αναστολέας αντλίας πρωτονίων (PPI) που