Ετικέτα: Mesulid

Νιμεσουλίδη: Mesulid (Μεσουλιντ): Δοσολογία, Παρενέργειες

Η νιμεσουλίδη (Mesulid ή μεσουλιντ) είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την