Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα αντιπηκτικά φάρμακα (φάρμακα που μειώνουν το ιξώδες του αίματος)

Ιατρική Ομάδα Medbox
Από Ιατρική Ομάδα Medbox
9 Λεπτά

Τα αντιπηκτικά είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και την πρόληψη της δημιουργίας θρόμβων στο αίμα. Το αίμα ταξιδεύει μέσω των αιμοφόρων αγγείων σε υγρή μορφή προκειμένου να μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στους ιστούς σε όλο το σώμα. Όταν σχηματίζονται θρόμβοι αίματος στο σώμα, παρεμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του αίματος και μπορεί να προκαλέσουν θάνατο ιστών, όπως σε περίπτωση καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και πνευμονικής εμβολής.

Παρόλο που τα αντιπηκτικά μπορεί να είναι σωτήρια φάρμακα, ενέχουν τον κίνδυνο αιμορραγίας. Αυτό το άρθρο εξετάζει τους τύπους των αντιπηκτικών, τις ιατρικές τους χρήσεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους.

Τι είναι τα αντιπηκτικά φάρμακα;

Τα αντιπηκτικά είναι φάρμακα που θεραπεύουν και προλαμβάνουν τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα. Οι θρόμβοι αίματος είναι ημιστερεές μάζες ερυθρών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων, ινικής (ένας τύπος πρωτεΐνης) και άλλων πρωτεϊνών.

Η πήξη του αίματος είναι μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία του οργανισμού που αποτρέπει την αιμορραγία. Χωρίς την πήξη του αίματος, ένα μικρό κόψιμο θα προκαλούσε σοβαρή, παρατεταμένη αιμορραγία.

Οι θρόμβοι αίματος σχηματίζονται χάρη σε δύο σημαντικές διαδικασίες: τον καταρράκτη της πήξης (το σύνολο διαδικασιών πήξης) και την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Τα αντιπηκτικά φάρμακα δρουν στοχοποιώντας τα στάδια σε καθεμία από αυτές τις διεργασίες.

Στον καταρράκτη πήξης, ο κατεστραμμένος ιστός ενεργοποιεί έναν καταιγισμό γεγονότων που ενεργοποιεί διάφορες πρωτεΐνες στο αίμα, οι οποίες ονομάζονται παράγοντες πήξης. Αυτές οι πρωτεΐνες ενεργοποιούνται μέσω μιας σειράς σταδίων που, τελικά, ενεργοποιεί την ινική. Η ινική είναι μια πρωτεΐνη που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία της πήξης και συμβάλλει στη διακοπή της ροής του αίματος.

Ένα άλλο σημαντικό μέρος της δημιουργίας θρόμβων αίματος είναι τα αιμοπετάλια. Ο κατεστραμμένος ιστός ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια στο αίμα. Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια προσελκύουν άλλα αιμοπετάλια και κολλάνε μεταξύ τους για να βουλώσουν την πληγή και να σταματήσουν την αιμορραγία.

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα αντιπηκτικά φάρμακα
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα αντιπηκτικά φάρμακα (φάρμακα που μειώνουν το ιξώδες του αίματος)

Γιατί συνταγογραφούνται τα αντιπηκτικά;

Σε γενικές γραμμές, τα αντιπηκτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των θρόμβων αίματος ή για την πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων αίματος, όταν αυτοί είναι επικίνδυνοι για τον οργανισμό. Ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις που μπορεί να απαιτούν αντιπηκτικά φάρμακα:

 • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, ένας θρόμβος αίματος στις φλέβες των ποδιών
 • Πνευμονική εμβολή (ΠΕ), ένας θρόμβος αίματος στα αιμοφόρα αγγεία των πνευμόνων
 • Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ένας θρόμβος αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες που προκαλεί καρδιακή προσβολή
 • Τεχνητές καρδιακές βαλβίδες
 • Θρόμβος της αριστερής κοιλίας, θρόμβος αίματος στην καρδιά
 • Οξεία ισχαιμία των άκρων, θρόμβος αίματος σε αρτηρία του ποδιού
 • Οξεία μεσεντέριος ισχαιμία, θρόμβος αίματος στην αρτηρία που τροφοδοτεί το έντερο
 • Κολπική μαρμαρυγή, ακανόνιστος και ασυνήθιστα γρήγορος καρδιακός παλμός
 • Υπερπηκτική κατάσταση, καταστάσεις που οδηγούν σε παχύρρευστο αίμα
 • Ορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη
 • Πρόληψη σχηματισμού θρόμβων αίματος μετά από ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις

Πώς λειτουργούν τα αντιπηκτικά;

Σε γενικές γραμμές, όλα τα αντιπηκτικά λειτουργούν είτε μπλοκάροντας είτε αδρανοποιώντας μέρος του συστήματος που σχηματίζει τους θρόμβους αίματος. Αυτά τα φάρμακα δρουν συνδεόμενα με πρωτεΐνες που εμπλέκονται είτε στον καταρράκτη της πήξης είτε με πρωτεΐνες στις επιφάνειες των αιμοπεταλίων.

Τα αντιπηκτικά φάρμακα στοχεύουν στον καταρράκτη της πήξης, ενώ τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα στοχεύουν στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.

Τύποι αντιπηκτικών

 • Αντιπηκτικά

Τα αντιπηκτικά αίματος στοχεύουν διάφορες πρωτεΐνες στον καταρράκτη της πήξης. Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ερυθρών θρόμβων, όπως η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και η πνευμονική εμβολή, καθώς και για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων σε περίπτωση κολπικής μαρμαρυγής και μηχανικών καρδιακών βαλβίδων.

Τα αντιπηκτικά χρησιμοποιούνται επίσης κατά τη διάρκεια οξείας θρόμβωσης του αίματος σε αρτηρίες (όπως καρδιακές προσβολές, οξεία ισχαιμία άκρων και οξεία μεσεντέριος ισχαιμία). Παραδείγματα αντιπηκτικών φαρμάκων είναι τα εξής:

 • Κουμαδίνη (βαρφαρίνη)
 • Ενοξαπαρίνη (ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους)
 • Αναστολείς του παράγοντα Χ, όπως το Eliquis (απιξαμπάνη) και το Xarelto (ριβαροξαμπάνη)
 • Άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης, όπως το Acova (argatroban), το Angiomax (bivalirudin) και το Pradaxa (dabigatran).
 • Ενεργοποιητές πλασμινογόνου ιστών, όπως το Actilyse (αλτεπλάση), το TNKase (τενεκτεπλάση) και το Retavase (ρετεπλάση).
 • Αντιαιμοπεταλιακά

Τα αντιαιμοπεταλιακά είναι φάρμακα που καταπολεμούν την ενεργοποίηση και τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία και την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων και των καρδιακών προσβολών.

Τα αντιαιμοπεταλιακά χρησιμοποιούνται επίσης για την προστασία των στεντ που τοποθετούνται στις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς και σε άλλες αρτηρίες (όπως οι καρωτίδες του λαιμού και οι αρτηρίες των ποδιών σε περιφερική αρτηριακή νόσο).

Παραδείγματα αντιαιμοπεταλίων είναι τα εξής:

 • Ασπιρίνη
 • Αναστολείς των υποδοχέων P2Y12, όπως το Plavix (κλοπιδογρέλη), το Effient (πρασουγρέλη) και το Brillinta (τικαγκρελόρη)
 • Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης, όπως το Aggrenox (διπυριδαμόλη και ασπιρίνη) και το Pletal (σιλοσταζόλη)
 • Αναστολείς GIIb/IIIa, όπως το Reopro (abciximab), το Integrilin (eptifibatide) και το Aggrastat (tirofiban)

Παρενέργειες

Όπως είναι αναμενόμενο, η κύρια παρενέργεια των αντιπηκτικών είναι η αιμορραγία. Τα άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτικά θα παρατηρήσουν ότι ένα κόψιμο ή μια γρατζουνιά αργεί να σταματήσει να αιμορραγεί και ότι μελανιάζουν πιο εύκολα. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή αιμορραγία, όπως αιμορραγία στο γαστρεντερικό σύστημα ή στον εγκέφαλο. Αυτές οι αιμορραγίες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή.

Κάθε ειδικό φάρμακο έχει έναν κατάλογο παρενεργειών που μπορεί να κυμαίνονται από ναυτία, δυσκοιλιότητα και πονοκέφαλο μέχρι δύσπνοια και σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Φυσικά αντιπηκτικά

Ορισμένα τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής εκτιμάται ότι έχουν κάποιες ιδιότητες αραίωσης του αίματος. Ωστόσο, δεν υπόκεινται σε ρύθμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Τροφίμων και Φαρμάκων και η συγκέντρωση των δραστικών ενώσεων στα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι σταθερή.

Πάντα να συζητάτε τα συμπληρώματα που λαμβάνετε ή σκέφτεστε να λάβετε με τον γιατρό σας, καθώς μπορεί να επηρεάσουν άλλα φάρμακα. Τα συμπληρώματα δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνονται ως υποκατάστατο ενός συνταγογραφούμενου φαρμάκου για την αραίωση του αίματος.

Τα ακόλουθα παρουσιάζουν κάποιες ενδείξεις για την ύπαρξη αντιπηκτικών ιδιοτήτων:

 • Κράνμπερι
 • Dong quai
 • Τριγωνέλλα
 • Βάλσαμο
 • Σκόρδο
 • Τζίντζερ
 • Ginkgo
 • Κόκκινο τριφύλλι
 • Κουρκουμάς
 • Λευκή ιτιά

Πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν τα αντιπηκτικά στον οργανισμό σας;

Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του αντιπηκτικού και το χρονικό διάστημα μπορεί να κυμαίνεται από ώρες έως ημέρες. Οι αντιπηκτικές επιδράσεις της βαρφαρίνης, της ασπιρίνης και του Plavix (κλοπιδογρέλη) μπορεί να διαρκέσουν για ημέρες, ενώ το Eliquis (απιξαμπάνη) και το Xarelto (ριβαροξαμπάνη) εξασθενούν σε περίπου μία ημέρα. Το Lovenox (ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους) εξασθενεί μετά από περίπου 12 ώρες.

Πόσο καιρό θα πρέπει να παίρνετε αντιπηκτικά;

Αυτό εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο ο γιατρός σας συνταγογράφησε εξαρχής ένα αντιπηκτικό. Μετά από καρδιακή προσβολή ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, οι περισσότεροι άνθρωποι αναμένεται να λαμβάνουν τουλάχιστον έναν αντιπηκτικό παράγοντα για όλη τους τη ζωή. Τα άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτικά για τη θεραπεία της προκαλούμενης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης μπορεί να χρειαστεί να τα λαμβάνουν μόνο για τρεις μήνες.

Ποια παυσίπονα είναι ασφαλή να λαμβάνονται μαζί με αντιπηκτικά;

Τα ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα) παυσίπονα όπως τα Algofren και Motrin (ιβουπροφαίνη) και Aleve (ναπροξένη) έχουν αντιπηκτικές ιδιότητες και δεν πρέπει να συνδυάζονται με αντιπηκτικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ασπιρίνη, καθώς αυτά τα λοιπά ΜΣΑΦ μπορούν να ανταγωνιστούν την ίδια θέση σύνδεσης που χρησιμοποιεί η ασπιρίνη και να καταστήσουν την ασπιρίνη αναποτελεσματική.

To Depon (παρακεταμόλη) είναι γενικά ένα ασφαλές μη συνταγογραφούμενο φάρμακο για τον πόνο που μπορεί να ληφθεί ενώ παίρνετε αντιπηκτικά.

Μοιραστείτε το Άρθρο
Κάθε χρόνο, βοηθάμε χιλιάδες ανθρώπους να βρουν απαντήσεις σε σημαντικές ερωτήσεις για την υγεία τους με τα άρθρα μας που έχουν γραφτεί από ειδικούς, ιατρικά αναθεωρημένα σε εκατοντάδες θέματα υγείας.