Ιστορία της Ιατρικής

Ιστορία της Ιατρικής: Τι είναι η λοβοτομή;

Η λοβοτομή είναι μια χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει την αποκοπή των νευρικών οδών στον προμετωπιαίο φλοιό. Η διαδικασία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ψυχιατρικών και νευρολογικών παθήσεων,

Medbox Medbox 9 Λεπτά