Παιδοψυχιατρική

Δυσλεξία: Συμπτώματα και Λύσεις

Επισκόπηση Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που ενέχει δυσκολία στην ανάγνωση λόγω προβλημάτων στην αναγνώριση των ήχων του λόγου και στην εκμάθηση της σχέσης

Medbox Medbox 15 Λεπτά