Καρκίνος του ήπατος: Πιθανότητες για ανάρρωση. Πρόγνωση και προσδόκιμο επιβίωσης

Τι είναι η πρόγνωση;

Πρόγνωση είναι η λέξη που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο γιατρός σας για να περιγράψει την πιθανή έκβαση του καρκίνου και της θεραπείας του.

Η πρόγνωση είναι μια υπολογιζόμενη εκτίμηση. Είναι ένα ερώτημα που πολλοί άνθρωποι έχουν όταν μαθαίνουν ότι έχουν καρκίνο.

Η επιλογή είναι δική σας

Η απόφαση να ρωτήσετε για την πρόγνωσή σας είναι προσωπική. Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε πόσες πληροφορίες θέλετε να μάθετε. Ορισμένοι άνθρωποι θεωρούν ευκολότερο να αντιμετωπίσουν και να προγραμματίσουν το μέλλον όταν γνωρίζουν την πρόγνωσή τους και τα στατιστικά στοιχεία για το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια θεραπεία.

Άλλοι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα στατιστικά στοιχεία και τα βρίσκουν τρομακτικά. Ή μπορεί να πιστεύουν ότι οι στατιστικές είναι πολύ γενικές για να είναι χρήσιμες.

Ο γιατρός που είναι πιο εξοικειωμένος με την κατάσταση της υγείας σας είναι σε καλύτερη θέση να συζητήσει μαζί σας την πρόγνωσή σας και να σας εξηγήσει τι μπορεί να σημαίνουν οι στατιστικές στην περίπτωσή σας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι η πρόγνωσή σας μπορεί να αλλάξει.

Τα αποτελέσματα του καρκίνου και της θεραπείας του καρκίνου είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Για παράδειγμα, μια ευνοϊκή πρόγνωση (που σημαίνει ότι πιθανότατα θα τα πάτε καλά) μπορεί να αλλάξει εάν ο καρκίνος εξαπλωθεί σε βασικά όργανα ή δεν ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Μια δυσμενής πρόγνωση μπορεί επίσης να αλλάξει. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί εάν η θεραπεία συρρικνώσει και ελέγξει τον καρκίνο, ώστε αυτός να μην συνεχίσει να αναπτύσσεται ή να μην εξαπλωθεί.

Καρκίνος του ήπατος: Πιθανότητες για ανάρρωση. Πρόγνωση και προσδόκιμο επιβίωσης
Καρκίνος του ήπατος: Πιθανότητες για ανάρρωση. Πρόγνωση και προσδόκιμο επιβίωσης

Τι περιλαμβάνει η πρόγνωση και ο υπολογισμός του προσδόκιμου επιβίωσης

Όταν προσδιορίζει την πρόγνωσή σας, ο γιατρός σας θα εξετάσει όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον καρκίνο και τη θεραπεία του. Ο γιατρός σας θα εξετάσει τους κινδύνους σχετικά με τον ακριβή τύπο και το στάδιο του καρκίνου που έχετε. Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε αποτελέσματα που έχουν παρατηρήσει οι ερευνητές επί σειρά ετών σε άλλα άτομα με τον ίδιο τύπο και στάδιο καρκίνου.

Εάν ο καρκίνος σας είναι πιθανό να ανταποκριθεί καλά στη θεραπεία, ο γιατρός σας θα πει ότι έχετε ευνοϊκή πρόγνωση. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να ζήσετε πολλά χρόνια και μπορεί ακόμη και να θεραπευτείτε.

Εάν ο καρκίνος σας είναι μάλλον δύσκολο να ελεγχθεί, η πρόγνωσή σας μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή. Ο καρκίνος μπορεί να μειώσει τη ζωή σας. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι η πρόγνωση δηλώνει τι είναι πιθανό. Δεν αποτελεί πρόβλεψη για το τι θα συμβεί με βεβαιότητα. Κανένας γιατρός δεν μπορεί να είναι απολύτως βέβαιος για ένα αποτέλεσμα.

Η πρόγνωσή σας εξαρτάται κυρίως από:

 • Τον ακριβή τύπο και τη θέση του καρκίνου
 • Το στάδιο (έκταση) του καρκίνου
 • Τη γενική κατάσταση της υγείας σας
 • Τις αποφάσεις σας σχετικά με τη θεραπεία
 • Το πόσο καλά ανταποκρίνεται ο καρκίνος σας στη θεραπεία

Κατανοώντας τα ποσοστά επιβίωσης

Τα ποσοστά επιβίωσης δείχνουν τι ποσοστό των ανθρώπων ζουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφότου πληροφορηθούν ότι έχουν καρκίνο. Τα ποσοστά ομαδοποιούνται για άτομα με ορισμένους τύπους και στάδια καρκίνου. Πολλές φορές, οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στο 5ετές ή στο 10ετές ποσοστό επιβίωσης. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι ζουν 5 ή 10 χρόνια μετά τη διάγνωση. Το ποσοστό επιβίωσης καλύπτει:

 • Άτομα που δεν πάσχουν από καρκίνο
 • Άτομα που εξακολουθούν να λαμβάνουν θεραπεία για τον καρκίνο τους

Παράδειγμα: Ακολουθεί ένα παράδειγμα για να εξηγήσουμε τι σημαίνει σχετικό ποσοστό επιβίωσης. Σημειώστε ότι αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα και δεν αφορά ειδικά αυτόν τον τύπο καρκίνου. Ας υποθέσουμε ότι το 5ετές σχετικό ποσοστό επιβίωσης για έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου είναι 90%. Το “ποσοστό” σημαίνει πόσοι στους 100.

Φανταστείτε ότι υπάρχουν 1.000 άτομα χωρίς καρκίνο και με βάση την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά τους, αναμένετε ότι 900 από τα 1.000 άτομα θα είναι ζωντανά σε 5 χρόνια.

Φανταστείτε επίσης ότι υπάρχουν άλλα 1.000 άτομα παρόμοια ως προς την ηλικία και τα άλλα χαρακτηριστικά με τα πρώτα 1.000, αλλά όλοι έχουν τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου που έχει ποσοστό επιβίωσης στα 5 χρόνια 90%. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται ότι 810 από τα άτομα με τον συγκεκριμένο καρκίνο (90% των 900) θα είναι ζωντανά σε 5 χρόνια.

Καρκίνος του ήπατος: Ποια είναι τα ποσοστά επιβίωσης;

Το 5ετές ποσοστό επιβίωσης για τον καρκίνο του ήπατος είναι κατά κανόνα καλύτερο εάν ο καρκίνος εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται σε προγενέστερο στάδιο.

Ακολουθούν τα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης για τον καρκίνο του ήπατος, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ:

 • Συνολικά, το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης για τον καρκίνο του ήπατος είναι περίπου 17-20%.
 • Για τα άτομα των οποίων ο καρκίνος εντοπίζεται πριν εξαπλωθεί εκτός του ήπατος, το 5ετές ποσοστό επιβίωσης είναι περίπου 31-35%.
 • Το 5ετές ποσοστό επιβίωσης για τον καρκίνο του ήπατος που έχει επεκταθεί σε κοντινά όργανα ή λεμφαδένες είναι περίπου 11-13%.
 • Εάν ο καρκίνος του ήπατος έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος, το 5ετές ποσοστό επιβίωσης είναι περίπου 3%.

Αυτοί οι αριθμοί έχουν τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα άτομα με καρκίνο του ήπατος μπορεί να πεθάνουν και από άλλες αιτίες.

Share to...