Μασχαλιαίοι λεμφαδένες και καρκίνος του μαστού

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

Μασχαλιαίοι λεμφαδένες και καρκίνος του μαστού

Συντάκτης άρθρου:

Ιατρική Ομάδα Medbox

Οι λεμφαδένες αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος. Η μασχάλη, περιέχει λεμφαδένες που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εξαπλωθεί στους μασχαλιαίους λεμφαδένες.

Η σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού συχνά περιλαμβάνει βιοψία των μασχαλιαίων λεμφαδένων, επειδή αυτό είναι συνήθως το πρώτο σημείο στο οποίο εξαπλώνεται ο καρκίνος του μαστού.

Και πολλοί τύποι θεραπείας του καρκίνου του μαστού μπορεί να οδηγήσουν σε μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια, δηλαδή διόγκωση αυτών των λεμφαδένων.

Αυτό το άρθρο θα περιγράψει τη λειτουργία των μασχαλιαίων λεμφαδένων και τι συμβαίνει όταν υποβάλλονται σε βιοψία και εκτομή.

ms1
Μασχαλιαίοι λεμφαδένες και καρκίνος του μαστού

Η λειτουργία των μασχαλιαίων λεμφαδένων

Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από το λεμφικό υγρό, τα λεμφικά αγγεία και τους λεμφαδένες, καθώς και τον σπλήνα, τις αμυγδαλές και τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις.

Οι λεμφαδένες είναι μικροσκοπικά όργανα που αποθηκεύουν λευκά αιμοσφαίρια, τα λεγόμενα λεμφοκύτταρα, τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση των λοιμώξεων και των ασθενειών.

Κατά τη διάρκεια μιας φυσικής εξέτασης, ο γιατρός συχνά εξετάζει τη μασχάλη για να διαπιστώσει αν οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είναι πρησμένοι.

Περίπου το 75% του λεμφικού υγρού από τους μαστούς αποστραγγίζεται στους μασχαλιαίους λεμφαδένες, γεγονός που τους καθιστά σημαντικούς στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Εάν οι διαγνωστικές εξετάσεις (όπως η μαστογραφία) υποδηλώνουν πιθανό καρκίνο του μαστού, οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες μπορεί να αφαιρεθούν χειρουργικά και να εξεταστούν για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει καρκίνος.

Αυτό ονομάζεται βιοψία των μασχαλιαίων λεμφαδένων. Η βιοψία μπορεί να βοηθήσει τον ογκολόγο σας να προσδιορίσει εάν υπάρχει καρκίνος και να ξεκινήσει η διαδικασία σταδιοποίησης της νόσου.

Βιοψία μασχαλιαίων λεμφαδένων

Η βιοψία είναι μια διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται ένα δείγμα ιστού για να εξεταστεί από παθολογοανατόμο στο εργαστήριο.

Ένας κοινός τύπος βιοψίας που χρησιμοποιείται στη σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού ονομάζεται βιοψία του φρουρού λεμφαδένα.

Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα πραγματοποιείται συνήθως στα εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκομείου ή σε ένα εξειδικευμένο χειρουργικό κέντρο.

Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα ξεκινά με την έγχυση χρωστικής στην περιοχή. Ο πρώτος λεμφαδένας που απορροφά τη χρωστική ονομάζεται φρουρός λεμφαδένας.

Είναι ο πρώτος στη σειρά λεμφαδένων στους οποίους φιλτράρονται τα καρκινικά κύτταρα.

Επειδή είναι ο πρώτος, είναι πιθανότερο να δώσει ακριβέστερο αποτέλεσμα σε σύγκριση με έναν λεμφαδένα που βρίσκεται πιο μακριά.

Αυτός ο λεμφαδένας αποστέλλεται σε ένα εργαστήριο για να διαπιστωθεί εάν περιέχει καρκινικά κύτταρα.

Εάν ο φρουρός λεμφαδένας δεν έχει καρκίνο, είναι απίθανο να έχουν καρκίνο και άλλοι λεμφαδένες και συνήθως δεν θεωρείται απαραίτητη η περαιτέρω χειρουργική επέμβαση.

ms2
Μασχαλιαίοι λεμφαδένες και καρκίνος του μαστού

Αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων

Εάν υπάρχει καρκίνος σε έναν φρουρό λεμφαδένα, θα πραγματοποιηθεί μασχαλιαία διατομή για την αφαίρεση επιπλέον λεμφαδένων.

Η αφαίρεση των λεμφαδένων θα καθορίσει πόσοι λεμφαδένες περιέχουν καρκινικά κύτταρα.

Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για τον προγραμματισμό της θεραπείας του καρκίνου.

Και η αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων που περιέχουν καρκινικά κύτταρα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εξάπλωσης του καρκίνου του μαστού σε άλλες περιοχές του σώματος.

Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες χωρίζονται σε 3 επίπεδα:

  • επίπεδο Ι (χαμηλή μασχάλη) – βρίσκεται στο κάτω μέρος της μασχάλης
  • επίπεδο ΙΙ (μέση μασχάλη) – βρίσκεται στο μεσαίο τμήμα της μασχάλης
  • επίπεδο ΙΙΙ (υψηλή μασχάλη) – βρίσκονται στο άνω μέρος της μασχάλης κοντά στο στέρνο.

Τα καρκινικά κύτταρα συνήθως εξαπλώνονται πρώτα στους λεμφαδένες του επιπέδου Ι, στη συνέχεια στο επίπεδο ΙΙ και στη συνέχεια στο επίπεδο ΙΙΙ.

Η παραδοσιακή μασχαλιαία λεμφαδενική εκτομή αφαιρεί συνήθως τους λεμφαδένες των επιπέδων Ι και ΙΙ.

Για τις γυναίκες με διηθητικό καρκίνο του μαστού, η διαδικασία αυτή συνοδεύει τη μαστεκτομή.

Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με ή μετά από μια αφαίρεση του όγκου (μέσω ξεχωριστής τομής).

Το λεμφικό υγρό από το μαστό, το δέρμα των άνω άκρων και άλλους κοντινούς ιστούς αποστραγγίζεται στους μασχαλιαίους λεμφαδένες.

Το λεμφικό υγρό μπορεί να μεταφέρει καρκινικά κύτταρα από αυτές τις περιοχές στους μασχαλιαίους λεμφαδένες.

Στα αρχικά στάδια, συνήθως δεν μπορείτε να αισθανθείτε τον καρκίνο στους μασχαλιαίους λεμφαδένες.

Σε πιο προχωρημένα στάδια καρκίνου, μπορεί να αισθανθείτε ένα εξόγκωμα στη μασχάλη καθώς οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες μεγαλώνουν.

Η αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων είναι μια σχετικά γρήγορη διαδικασία που γίνεται υπό γενική αναισθησία. Θα ξαπλώσετε με το χέρι σας ανασηκωμένο πάνω από το κεφάλι σας κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Σε πολλές γυναίκες με καρκίνο του μαστού, η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την χειρουργική αφαίρεση του όγκου ή τη μαστεκτομή.

Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής μασχαλιαίας διατομής, αφαιρούνται κατά μέσο όρο 2 έως 20 λεμφαδένες.

Ο αριθμός των προσβεβλημένων λεμφαδένων είναι ένα από τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν κατά πόσον ο καρκίνος είναι πρώιμος (στάδια 1 έως 2α) ή προχωρημένος (στάδια 2β έως 4).

Η εκτεταμένη αφαίρεση λεμφαδένων δεν βελτιώνει την επιβίωση σε ορισμένες γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μιας μεγάλης κλινικής δοκιμής του 2017 επιβεβαίωσαν ότι, για ορισμένες γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο που έχουν ως χειρουργική θεραπεία την χειρουργική αφαίρεση του όγκου, αρκεί μια λιγότερο εκτεταμένη μέθοδος βιοψίας λεμφαδένων.

Η μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο που έχουν καρκινικά κύτταρα σε έναν ή δύο φρουρούς λεμφαδένες μπορούν να παραλείψουν τη μασχαλιαία λεμφαδενική εκτομή μετά τη χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού χωρίς να επηρεαστεί το προσδόκιμο επιβίωσής τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση γυναικών με ψηλαφητούς μασχαλιαίους λεμφαδένες, γυναικών με όγκους του μαστού με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 εκατοστά, γυναικών με τρεις ή περισσότερους θετικούς φρουρούς λεμφαδένες, γυναικών που έλαβαν χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία πριν από τη χειρουργική επέμβαση και γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή αντί για χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού με ακτινοβολία.

Επιπλοκές

Πολλές γυναίκες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της αφαίρεσης των μασχαλιαίων λεμφαδένων, αλλά η χειρουργική επέμβαση μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές.

Συνήθως ζητείται από τις γυναίκες να αποφεύγουν να σηκώνουν βαριά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Μια συχνή επιπλοκή αυτής της χειρουργικής επέμβασης είναι το λεμφοίδημα.

Πρόκειται για πρήξιμο του βραχίονα, του χεριού, του στήθους ή του κορμού λόγω της διακοπής των λεμφαγγείων.

Το λεμφοίδημα μπορεί να είναι επώδυνο και μπορεί να υποχωρήσει (με θεραπεία) εντός 24 μηνών.

Ο κατά προσέγγιση κίνδυνος λεμφοιδήματος μετά από αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων είναι 14%. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αυξηθεί σε 33% εάν χρησιμοποιηθεί ακτινοθεραπεία.

Η αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια αίσθησης στο μαστό ή τη μασχάλη, περιορισμένη κινητικότητα του βραχίονα και μυϊκή αδυναμία.

Τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα είναι προσωρινά και θα βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου.

Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια εάν έχετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • Υψηλό πυρετό
  • Λοίμωξη στο σημείο της χειρουργικής επέμβασης
  • Ερυθρότητα, επώδυνο οίδημα
  • Εκκρίσεις που μοιάζουν με πύον

ΑΠΟ

Ιατρική Ομάδα Medbox