Ετικέτα: Nαρκισσισμός

Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας

Οι άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας συχνά εμφανίζονται ως εγωιστές ή ανώτεροι,