Λευχαιμία

Λευχαιμία

Η λευχαιμία είναι ένας καρκίνος των πρώιμων κυττάρων που σχηματίζουν αίμα.
Τις περισσότερες φορές, η λευχαιμία είναι ένας καρκίνος των λευκών αιμοσφαιρίων, αλλά ορισμένες λευχαιμίες ξεκινούν από άλλους τύπους αιμοσφαιρίων.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι λευχαιμίας, οι οποίοι χωρίζονται με βάση κυρίως το αν η λευχαιμία είναι οξεία (ταχεία ανάπτυξη) ή χρόνια (αργότερα αναπτυσσόμενη) και εάν ξεκινά από μυελοειδή κύτταρα ή λεμφοκύτταρα.
Οι διαφορετικοί τύποι λευχαιμίας έχουν διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές και προοπτικές.

ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ