ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Πώς λειτουργεί η καρδιά μας;

Από

Medbox

Η καρδιά – το κύριο όργανο του καρδιαγγειακού συστήματος – είναι ένας μυς που συστέλλεται συστηματικά, μέσω ενός φυσικού βηματοδότη που παράγει ηλεκτρικά ερεθίσματα. Ο καρδιακός παλμός προωθεί το αίμα σε όλο το σώμα, το οποίο παρέχει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε όλα τα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα του σώματος.

Αν και η καρδιά είναι ένα περίπλοκο όργανο, στην ουσία είναι μια αντλία που λειτουργεί συνεχώς με σκοπό την κυκλοφορία του αίματος σε ολόκληρο το σώμα.

Πώς λειτουργεί η καρδιά
Πώς λειτουργεί η καρδιά μας;

Ανατομία

Η καρδιά είναι ένα όργανο που ζυγίζει περίπου 350 γραμμάρια . Έχει σχεδόν το μέγεθος της σφιγμένης γροθιάς ενός ενήλικα.

Βρίσκεται στο θώρακα (στήθος) -μεταξύ των πνευμόνων- και εκτείνεται προς τα κάτω μεταξύ του δεύτερου και του πέμπτου μεσοπλεύριου (μεταξύ των πλευρών). Είναι σχετικά προστατευμένη από πολλά είδη τραυμάτων επειδή περιβάλλεται από τον θώρακα.

Από κοινού, η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα αποτελούν το καρδιαγγειακό σύστημα. Τα αιμοφόρα αγγεία μεταφέρουν το αίμα μέσω ενός δικτύου αρτηριών, αρτηριδίων και τριχοειδών αγγείων. Μόλις το οξυγόνο απορροφηθεί από τους ιστούς, το αίμα επιστρέφει στην καρδιά μέσω των φλεβών.

Έχει ενδιαφέρον ότι αν όλα τα αιμοφόρα αγγεία του καρδιαγγειακού συστήματος τοποθετούνταν σε ευθεία γραμμή -από άκρη σε άκρη- η συνολική απόσταση που θα κάλυπταν θα ήταν πάνω από 100.000 χιλιόμετρα.

Πώς λειτουργεί η καρδιά: Η ροή του αίματος μέσω της καρδιάς

Η ανθρώπινη καρδιά αποτελείται κυρίως από τέσσερις θαλάμους. Οι δύο ανώτεροι θάλαμοι ονομάζονται κόλποι, ενώ οι δύο κάτω θάλαμοι είναι οι κοιλίες.

Η δεξιά και η αριστερή πλευρά της καρδιάς χωρίζονται από έναν μυ που ονομάζεται “διάφραγμα”. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται για την αποτελεσματική κυκλοφορία του αίματος.

Κάθε θάλαμος έχει τη δική του μοναδική αποστολή στην κυκλοφορία του αίματος:

 • Ο δεξιός κόλπος: Δέχεται το φτωχό σε οξυγόνο αίμα από το σώμα και στη συνέχεια το διοχετεύει στη δεξιά κοιλία.
 • Δεξιά κοιλία: Στέλνει το αποξυγονωμένο αίμα στους πνεύμονες για να παραλάβει οξυγόνο.
 • Ο αριστερός κόλπος: Λαμβάνει το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες (μέσω της πνευμονικής φλέβας) και το διοχετεύει στην αριστερή κοιλία.
 • Αριστερή κοιλία: Η μεγαλύτερη και ισχυρότερη από όλες τις κοιλότητες της καρδιάς διοχετεύει το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα μέσω της αορτής (της μεγαλύτερης αρτηρίας του σώματος) προκειμένου να κυκλοφορήσει μέσω των αρτηριών, των αρτηριδίων και των τριχοειδών αγγείων του σώματος και να μεταφέρει οξυγόνο σε όλα τα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα σε όλο το σώμα. Παρόλο που τα τοιχώματα της αριστερής κοιλίας έχουν πάχος μόνο περίπου 1,5 εκατοστό, η αριστερή κοιλία έχει αρκετή μυϊκή δύναμη για να ωθήσει το αίμα έξω από την καρδιά, μέσω της αορτικής βαλβίδας και προς το υπόλοιπο σώμα σας.
k2 1
Πώς λειτουργεί η καρδιά μας;

Πώς λειτουργεί η καρδιά: Οι βαλβίδες της καρδιάς

Οι καρδιακές βαλβίδες βοηθούν στον έλεγχο της ροής και της κατεύθυνσης του αίματος.

Φανταστείτε το αίμα να ρέει από τους κόλπους προς τις κοιλίες. Μόλις οι κοιλίες γεμίσουν, η μιτροειδής και η τριγλώχινα βαλβίδα πρέπει να κλείσουν πριν η ισχυρή συστολή διοχετεύσει το αίμα προς τα έξω. Εάν οι βαλβίδες παραμείνουν ανοιχτές, το αίμα θα αναγκαστεί να επιστρέψει στους κόλπους, αντί να σταλεί έξω από την καρδιά για να κυκλοφορήσει σε όλο το σώμα.

Τέσσερις καρδιακές βαλβίδες είναι αυτές που ρυθμίζουν τη ροή του αίματος μέσω της καρδιάς και είναι οι εξής:

 • Η τριγλώχινα βαλβίδα: Ρυθμίζει τη ροή του αίματος μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας.
 • Η πνευμονική βαλβίδα: Ελέγχει τη ροή του αίματος από τη δεξιά κοιλία στις πνευμονικές αρτηρίες.
 • Η μιτροειδής βαλβίδα: Ρυθμίζει τη ροή του οξυγονωμένου αίματος από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία.
 • Η αορτική βαλβίδα: Επιτρέπει τη ροή οξυγονωμένου αίματος από την αριστερή κοιλία στην αορτή για να κυκλοφορήσει προς όλες τις περιοχές του σώματος.
k3
Πώς λειτουργεί η καρδιά μας;

Πώς η καρδιά τροφοδοτεί το σώμα με αίμα

Το σύστημα αγωγιμότητας στέλνει τα ηλεκτρικά σήματα που ενεργοποιούν την καρδιά για να διοχετεύσει το αίμα στο σώμα, καθώς και από και προς τους πνεύμονες.

Το αίμα που έχει χρησιμοποιήσει όλο το οξυγόνο του επιστρέφει στη δεξιά πλευρά της καρδιάς, μέσω μεγάλων φλεβών που ονομάζονται άνω και κάτω κοίλη φλέβα. Από εκεί οδηγείται στους πνεύμονες, μέσω της πνευμονικής αρτηρίας.

Μόλις το αίμα λάβει οξυγόνο από τους πνεύμονες, ταξιδεύει μέσω των πνευμονικών φλεβών στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. Από εκεί διοχετεύεται πάλι σε όλο το σώμα, μέσω της αορτής.

Το σύστημα αγωγιμότητας της καρδιάς (τα ηλεκτρολογικά κυκλώματα)

Η καρδιά σας έχει το δικό της σύστημα ηλεκτρικής καλωδίωσης (σύστημα αγωγιμότητας), το οποίο τη διατηρεί σε λειτουργία. Αυτό το σύστημα αγωγιμότητας περιλαμβάνει:

 • τον φλεβόκομβο. Αυτός είναι ο εσωτερικός βηματοδότης του σώματός σας, που παράγει ηλεκτρικά σήματα ώστε να κάνει την καρδιά σας να χτυπάει
 • τον κολποκοιλιακό κόμβο (AV). Πρόκειται για έναν κόμβο που μεταβιβάζει τα ηλεκτρικά σήματα από τους άνω θαλάμους της καρδιάς (κόλπους) στους κάτω (κοιλίες)
 • το δεμάτιο του His, τους αριστερούς και δεξιούς κλάδους του δεματίου και τις ίνες Purkinje. Τα παραπάνω λειτουργούν σαν ηλεκτρικά καλώδια που μεταδίδουν τα σήματα γύρω από την καρδιά.

Ο κόμβος SA στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα που κάνει τους άνω θαλάμους της καρδιάς (κόλποι) να συστέλλονται (να συμπιέζονται). Αυτό ωθεί το αίμα έξω από τους κόλπους και προς τους κάτω θαλάμους της καρδιάς (κοιλίες).

Το ηλεκτρικό σήμα περνά από τους κόλπους στον κόμβο AV. Από εκεί, περνάει μέσα από το δεμάτιο του His και στους δεξιούς και αριστερούς κλάδους του δεματίου.

Τέλος, το σήμα ταξιδεύει κατά μήκος των ινών Purkinje, προκαλώντας τη συστολή των κοιλιών. Αυτό ωθεί το αίμα από την καρδιά σας προς τους πνεύμονες και το υπόλοιπο σώμα σας.

k4
Πώς λειτουργεί η καρδιά μας;

Πώς λειτουργεί η καρδιά: Δομή

Η καρδιά αποτελείται από στρώματα, στα οποία περιλαμβάνονται:

 • Το μυοκάρδιο: Το στρώμα που αποτελείται από καρδιακά μυϊκά κύτταρα.
 • Το ενδοκάρδιο: Η εσωτερική επένδυση.

Η καρδιά περιβάλλεται από μια μεμβράνη που ονομάζεται περικάρδιο. Η δουλειά του περικαρδίου είναι να στερεώνει την καρδιά και να την εμποδίζει από το να υπερδιογκώνεται.

Πώς λειτουργεί η καρδιά: Θέση

Η θέση της καρδιάς βρίσκεται στο μέσο του θώρακα (στήθος), ελαφρώς προς τα αριστερά και πίσω από το στέρνο. Ο χώρος που φιλοξενεί την καρδιά ονομάζεται μεσοθωράκιο. Στο εσωτερικό του μεσοθωρακίου, η καρδιά διαχωρίζεται από άλλες δομές με το περικάρδιο.

Η πίσω πλευρά της καρδιάς είναι τοποθετημένη κοντά στους σπονδύλους, ενώ η μπροστινή πλευρά κάθεται πίσω από το στέρνο (θώρακα). Στο ανώτερο (άνω) τμήμα της καρδιάς είναι προσκολλημένες οι μεγάλες φλέβες (η άνω κοίλη φλέβα και η κάτω κοίλη φλέβα) και οι μεγάλες αρτηρίες (η αορτή και το πνευμονικό στέλεχος).

Λειτουργία

Ο μέσος καρδιακός ρυθμός είναι περίπου 75 παλμοί (συσπάσεις) ανά λεπτό. Η καρδιά χτυπά σχεδόν:

 • 108.000 φορές κάθε μέρα
 • 37 εκατομμύρια φορές το χρόνο
 • 3 δισεκατομμύρια φορές σε μια μέση διάρκεια ζωής

by

Medbox

Related Articles

Share via
Copy link