Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η μαστογραφία στα 40

Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η μαστογραφία στα 40

Ιατρική Ομάδα Medbox
Από Ιατρική Ομάδα Medbox
8 Λεπτά

Τι πρέπει να συγκρατήσετε

  • Στις γυναίκες που αναπτύσσουν καρκίνο του μαστού, ο ιστός του μαστού φαίνεται να παραμένει πυκνότερος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον προσβεβλημένο μαστό, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.
  • Η παρακολούθηση των μεταβολών της πυκνότητας του μαστού κατά τη διάρκεια πολλαπλών μαστογραφιών θα μπορούσε να βοηθήσει έναν κλινικό γιατρό να προβλέψει τον κίνδυνο καρκίνου των ασθενών του.
  • Εάν ισχύσουν οι νέες συστάσεις της USPSTF (Ειδική Ομάδα Υπηρεσιών Πρόληψης των Ηνωμένων Πολιτειών), οι μαστογραφίες θα μπορούσαν να αρχίσουν στην ηλικία των 40 ετών, επιτρέποντας τη δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης με την πάροδο του χρόνου.

Η υψηλότερη πυκνότητα του μαστού έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού.

Για την ακρίβεια, στις ηλικίες μεταξύ 40 και 49 ετών, οι πυκνοί μαστοί συνδέονται με διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η μαστογραφία στα 40
Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η μαστογραφία στα 40

Σήμερα, το νέο σχέδιο κατευθυντήριων οδηγιών από την Ομάδα Εργασίας Υπηρεσιών Πρόληψης των ΗΠΑ συνιστά ότι όλες οι γυναίκες θα πρέπει να αρχίσουν να υποβάλλονται σε τακτικές μαστογραφίες στην ηλικία των 40 ετών αντί των 50 ετών.

Η εν λόγω οδηγία συµπίπτει µε τα νέα ευρήµατα που αφορούν τη σχέση µεταξύ του κινδύνου καρκίνου και της πυκνότητας του µαστού.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο JAMA Oncology, ήταν η πρώτη που παρακολούθησε τις αλλαγές στην πυκνότητα του μαστού με την πάροδο του χρόνου.

Ενώ η πυκνότητα του μαστού συνήθως μειώνεται με την ηλικία, μια πιο αργή μείωση της πυκνότητας του ιστού σε έναν μαστό μπορεί να υποδηλώνει υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Η έναρξη των μαστογραφιών σε νεότερη ηλικία θα παρείχε στους γιατρούς μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την παρακολούθηση των μεταβολών της πυκνότητας και την αξιολόγηση του κινδύνου καρκίνου του μαστού.

Ο καρκίνος μπορεί να πλήξει ένα μεμονωμένο μαστό

Ο καρκίνος σπάνια αναπτύσσεται και στους δύο μαστούς ταυτόχρονα- μόνο περίπου το 3% των γυναικών έχουν αμφοτερόπλευρο καρκίνο (και στους δύο μαστούς). Ενώ και οι 947 συμμετέχουσες στη μελέτη JAMA παρουσίασαν μείωση της πυκνότητας του μαστού κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, στις 289 γυναίκες που εμφάνισαν καρκίνο, ο προσβεβλημένος μαστός είχε βραδύτερη μεταβολή της πυκνότητάς του.

Οι ερευνητές ανέλυσαν μαστογραφίες μιας δεκαετίας για να δείξουν ότι οι γυναίκες με μεγαλύτερη πυκνότητα μαστού στην αρχή της μελέτης είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να προσδιορίσουν πότε οι γυναίκες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο μεμονωμένο μαστό που παρουσιάζει βραδύτερη μείωση της πυκνότητας των ιστών

Κάθε φορά που μια γυναίκα κάνει μια νέα μαστογραφία, οι πληροφορίες αυτές, καθώς και όλο το προηγούμενο ιστορικό της σε μαστογραφίες ή η πυκνότητα που εκτιμήθηκε πριν από τη σημερινή μαστογραφία, θα αξιοποιούνται για την εκτίμηση του μελλοντικού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Γιατί η πυκνότητα του μαστού παίζει ρόλο στην πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου

Η πυκνότητα του μαστού αφορά την ποσότητα αδενικού και ινώδους ιστού σε σχέση με τον λιπώδη ιστό στους μαστούς ενός ανθρώπου. Μετριέται σε μια κλίμακα τεσσάρων σημείων που ορίζεται από το Σύστημα Αναφοράς και Δεδομένων Απεικόνισης Μαστού (BI-RADS). Περίπου οι μισές γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών έχουν πυκνούς μαστούς.

Όταν ο ιστός του μαστού είναι πυκνός, είναι πιο δύσκολο για τους ακτινολόγους να εντοπίσουν τους όγκους σε μια μαστογραφία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να μην εντοπιστούν ορισμένα είδη καρκίνου. Τον Μάρτιο, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε ότι απαιτείται από τα κέντρα μαστογραφίας να ενημερώνουν τις γυναίκες που βρέθηκαν να έχουν πυκνούς μαστούς.

Οι μαστοί συνήθως γίνονται λιγότερο πυκνοί με την πάροδο της ηλικίας και οι επιστήμονες δεν είναι ακριβώς σίγουροι γιατί. Εκτός από τις δυσκολίες στην απεικόνιση, η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει επίσης κάποια άγνωστη βιολογική διαδικασία που καθιστά την πυκνότητα του μαστού παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου.

Οι συγγραφείς της μελέτης απέκλεισαν τις μαστογραφίες που ελήφθησαν εντός εξαμήνου από τη διάγνωση του καρκίνου των συμμετεχόντων, επειδή η πυκνότητα του μαστού τους θα μπορούσε να έχει αυξηθεί λόγω μη εντοπισμού του καρκίνου.

Ποιοι είναι πιο πιθανό να έχουν πυκνό στήθος;

Η νεότερη ηλικία δεν είναι ο μόνος παράγοντας κινδύνου για πυκνούς μαστούς. Οι μαύρες γυναίκες τείνουν να έχουν πιο πυκνούς μαστούς σε σχέση με τις γυναίκες άλλων φυλετικών και εθνοτικών ομάδων.

Οι μαύρες γυναίκες θα πρέπει να ελέγχονται για καρκίνο του μαστού ξεκινώντας από την ηλικία των 42 ετών, λέει η μελέτη

Περίπου το 80% των συμμετεχόντων σε αυτή τη μελέτη ήταν λευκές γυναίκες, ενώ το 14% ήταν μαύρες.

Πώς η παρακολούθηση της πυκνότητας με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες για τον προληπτικό έλεγχο

Οι κλινικοί γιατροί κάνουν ήδη μαστογραφίες και των δύο μαστών. Συνήθως, θα ανατρέξουν σε προηγούμενες μαστογραφίες για να δουν πώς έχουν αλλάξει οι εξετάσεις μιας γυναίκας με την πάροδο του χρόνου.

Αυτό το κάνουν “βλέποντας” την αλλαγή στην πυκνότητα του μαστού και τα ευρήματα της μαστογραφίας, αντί να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο.

Οι ερευνητές συνέκριναν τον ρυθμό μεταβολής της πυκνότητας του μαστού των συμμετεχόντων με τη μέση μεταβολή σε μια ομάδα ελέγχου.

Εάν περισσότερες έρευνες επικυρώσουν αυτή την προσέγγιση, οι γιατροί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουν στην πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού μιας ασθενούς χρόνια πριν την εκδήλωση αυτής καθαυτής της πάθησης.

Για παράδειγμα, ενώ οι κλινικοί γιατροί θα μπορούσαν να εξετάσουν επιλεκτικά έναν μαστό που παρουσιάζει πιο αργή μείωση της πυκνότητας, πιθανότατα θα συνεχίσουν να εξετάζουν και τους δύο μαστούς.

Άλλωστε, οι περισσότερες θεραπείες είναι συστηματικές, δηλαδή επηρεάζουν εξίσου και τους δύο μαστούς. Εάν μια ασθενής διαπιστωθεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, ο κλινικός ιατρός μπορεί να της χορηγήσει ταμοξιφαίνη, μια ορμονοθεραπεία που μπορεί να αποτρέψει ή να επιβραδύνει την ανάπτυξη καρκίνου.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς η πυκνότητα του μαστού συνδυάζεται με άλλους βασικούς παράγοντες κινδύνου, όπως οι μεταλλάξεις BRCA ή το οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς. Υπάρχουν πολλαπλά μοντέλα κινδύνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη του κινδύνου καρκίνου ενός ασθενούς.

Mammographic Density Changes over Time and Breast Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis https://www.mdpi.com/2072-6694/13/19/4805

Risk Factors for Breast Cancer for Women Aged 40 to 49 Years https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-156-9-201205010-00006

Μοιραστείτε το Άρθρο
Κάθε χρόνο, βοηθάμε χιλιάδες ανθρώπους να βρουν απαντήσεις σε σημαντικές ερωτήσεις για την υγεία τους με τα άρθρα μας που έχουν γραφτεί από ειδικούς, ιατρικά αναθεωρημένα σε εκατοντάδες θέματα υγείας.