Μυϊκό σύστημα

Το μυϊκό σύστημα εκτελεί όλες τις κινήσεις του σώματος και διατηρεί τη στάση του σώματος. Περιλαμβάνει σκελετικούς μύες, λείους μύες και τον καρδιακό μυ.