Τι είναι οι γλωσσικές διαταραχές. Ποιά είναι τα σημάδια που πρέπει να σας κινητοποιήσουν ως γονείς

Ιατρική Ομάδα Medbox
Από Ιατρική Ομάδα Medbox
11 Λεπτά

Τα παιδιά έρχονται στον κόσμο σχεδόν προγραμματισμένα να μάθουν τη γλώσσα του περιβάλλοντός τους.

Αλλά μολονότι ένα παιδί φαίνεται να μαθαίνει αυτόματα να διαβάζει, να μιλάει και να κατανοεί την επικοινωνία γύρω του, ο ρυθμός με τον οποίο μαθαίνει αυτές τις δεξιότητες διαφέρει από παιδί σε παιδί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να μην επιτυγχάνουν ορισμένα αναπτυξιακά ορόσημα.

Μια γλωσσική διαταραχή παρουσιάζεται όταν ένα παιδί αδυνατεί να συνθέσει τις σκέψεις, τις ιδέες και τα μηνύματά του χρησιμοποιώντας τη γλώσσα.

Αυτό είναι γνωστό ως Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Εκφραστικού Τύπου.

Όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει δυσκολία στην κατανόηση των όσων επικοινωνούνται μέσω της γλώσσας, αυτό ονομάζεται Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Αντιληπτικού Τύπου.

Μερικές φορές, ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει ένα συνδυασμό εκφραστικών και αντιληπτικών γλωσσικών διαταραχών.

Ωστόσο, η έλλειψη κατανόησης ή η κακή έκφραση της γλώσσας δεν υποδηλώνει πάντα γλωσσική διαταραχή.

Αυτό θα μπορούσε απλώς να είναι το αποτέλεσμα μιας καθυστέρησης του λόγου.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε για τους τύπους, τα χαρακτηριστικά, τις αιτίες και τις αξιόπιστες μεθόδους θεραπείας για τη διαχείριση των γλωσσικών διαταραχών στα παιδιά.

Τι είναι οι γλωσσικές διαταραχές. Ποιά είναι τα σημάδια που πρέπει να σας κινητοποιήσουν ως γονείς
Τι είναι οι γλωσσικές διαταραχές. Ποιά είναι τα σημάδια που πρέπει να σας κινητοποιήσουν ως γονείς

Τύποι γλωσσικών διαταραχών στα παιδιά

Ως προς τη γλώσσα, υπάρχουν συγκεκριμένα επιτεύγματα που αναμένονται όταν τα παιδιά συμπληρώνουν μια ορισμένη ηλικία.

Στους 15 μήνες, είναι πιθανό ένα παιδί να μπορεί να αναγνωρίσει πέντε έως δέκα άτομα όταν τα κατονομάζουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες.

Στους 18 μήνες, αναμένεται ότι ένα παιδί μπορεί να ανταποκριθεί σε απλές οδηγίες όπως “πάμε έξω” χωρίς δυσκολίες.

Πρόκειται για ένα ήδη δεκτικό παιδί.

Εάν στους 18 μήνες, ένα παιδί δεν μπορεί να προφέρει το “μαμά” και το “μπαμπά” ή εάν στους 24 μήνες, το παιδί αυτό δεν έχει τουλάχιστον 25 λέξεις στο λεξιλόγιό του θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχει Γλωσσική Διαταραχή Εκφραστικού Τύπου.

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Αντιληπτικού Τύπου

Όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να κατανοήσει τα μηνύματα που επικοινωνούνται σε αυτό ή γύρω του, τότε μιλάμε για Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Αντιληπτικού Τύπου.

Τα παιδιά με αντιληπτικές δυσκολίες συνήθως εμφανίζουν αυτές τις δυσκολίες πριν από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Οι δυσκολίες στην αντίληψη μπορεί να παρατηρηθούν όταν ένα παιδί δεν κατανοεί σωστά την προφορική επικοινωνία που απευθύνεται σε αυτό ή γύρω του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το παιδί δυσκολεύεται να κατανοήσει τις προφορικές συζητήσεις ή τις οδηγίες που του δίνονται από το περιβάλλον του.

Ομοίως, οι γραπτές λέξεις μπορεί να είναι δύσκολο να τύχουν επεξεργασίας.

Οι απλές χειρονομίες για να έρθει, να φύγει ή να μείνει ακίνητο μπορεί επίσης να αποδειχθούν δύσκολο να τις κατανοήσει.

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή Εκφραστικού Τύπου

Οι γλωσσικές διαταραχές που σχετίζονται με την έκφραση παρατηρούνται όταν ένα παιδί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για να επικοινωνήσει τις σκέψεις ή τα συναισθήματά του.

Υπό αυτή την έννοια, η προφορική επικοινωνία είναι μόνο ένας από τους τομείς που επηρεάζονται. Ένα παιδί μπορεί επίσης να θεωρεί ότι η γραπτή επικοινωνία είναι δύσκολο να αποτυπωθεί.

Τα παιδιά με εκφραστικές διαταραχές δυσκολεύονται να ονομάσουν αντικείμενα, να διηγηθούν ιστορίες ή να κάνουν χειρονομίες για να εκφράσουν ένα νόημα.

Αυτή η διαταραχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υποβολή ή την απάντηση ερωτήσεων και μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλη χρήση της γραμματικής κατά την επικοινωνία.

Συμπτώματα των γλωσσικών διαταραχών

Οι γλωσσικές διαταραχές αποτελούν μία συνηθισμένη διαπίστωση όσον αφορά τα παιδιά.

Έως και 1 στα 20 παιδιά εμφανίζει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα γλωσσικής διαταραχής καθώς μεγαλώνει.

Τα συμπτώματα των διαταραχών αντιληπτικού τύπου (όσον αφορά την αντίληψη δηλαδή) περιλαμβάνουν:

 • Δυσκολία στην κατανόηση των λέξεων που προφέρονται
 • Προβλήματα με την τήρηση προφορικών οδηγιών
 • Βίωση φόρτισης και πίεσης σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση των σκέψεων

Οι διαταραχές της έκφρασης του λόγου εντοπίζονται μέσω των ακόλουθων χαρακτηριστικών στα παιδιά:

 • Δυσκολεύονται να συνθέσουν τις λέξεις σε μια πρόταση
 • Υιοθετούν απλές και σύντομες λέξεις όταν μιλούν
 • Διάταξη των προφορικών λέξεων με έναν στρεβλό τρόπο
 • Δυσκολία στην εύρεση σωστών λέξεων κατά την ομιλία
 • Καταφεύγουν σε λέξεις-εντολοδόχους όπως το “ε” όταν μιλούν
 • Παραλείπουν σημαντικές λέξεις κατά την επικοινωνία
 • Χρησιμοποιούν λανθασμένους χρόνους
 • Επαναλαμβάνουν φράσεις ή ερωτήσεις όταν απαντούν

Αιτίες των γλωσσικών διαταραχών

Σε περίπτωση γλωσσικής διαταραχής, το παιδί δεν αναπτύσσει τις φυσιολογικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ομιλία και τη γλώσσα.

Οι παράγοντες που ευθύνονται για τις γλωσσικές διαταραχές είναι άγνωστοι, γεγονός που εξηγεί γιατί συχνά ονομάζονται αναπτυξιακές διαταραχές.

 • Αναπηρίες ή εγκεφαλική βλάβη

Παρά την αβεβαιότητα γύρω από τα αίτια αυτών των διαταραχών, ορισμένοι παράγοντες συνδέονται στενά με αυτές τις καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, άλλες αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός και η απώλεια ακοής συνήθως συνυπάρχουν με γλωσσικές διαταραχές.

Ομοίως, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να παρουσιάζει γλωσσικές διαταραχές.

Η αφασία είναι μια ακόμα πάθηση που συνδέεται με γλωσσικές διαταραχές.

Η κατάσταση αυτή προκύπτει από βλάβη στο τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη γλώσσα.

Η αφασία μπορεί να προκληθεί από εγκεφαλικό επεισόδιο, χτυπήματα στο κεφάλι και εγκεφαλικές λοιμώξεις.

Ο τραυματισμός μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες ανάπτυξης γλωσσικής διαταραχής.

Διάγνωση γλωσσικών διαταραχών

Για να διαπιστωθεί αν ένα παιδί έχει γλωσσική διαταραχή, το πρώτο βήμα είναι να αξιολογηθεί η κατάστασή του από έναν ειδικό.

Ένας λογοθεραπευτής ή ένας νευροψυχολόγος μπορεί να διενεργήσει τυποποιημένα τεστ.

Αυτά αποσκοπούν στην επανεξέταση των επιπέδων γλωσσικής αντίληψης και έκφρασης του παιδιού.

Η σχέση μεταξύ κώφωσης και γλωσσικών προβλημάτων

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής τους, ο ειδικός σε θέματα υγείας θα πραγματοποιήσει τεστ ακοής για να διαπιστώσει αν το παιδί πάσχει από απώλεια ακοής.

Αυτό συμβαίνει επειδή η κώφωση είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες γλωσσικών προβλημάτων.

Θεραπεία γλωσσικών διαταραχών

Οι γλωσσικές διαταραχές μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή ενός παιδιού.

Οι διαταραχές αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε φτωχές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ή σε εξάρτηση από τους άλλους όταν ενηλικιωθεί.

Οι δυσκολίες με την αντίληψη και την έκφραση μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε προβλήματα στην ανάγνωση ή στη μάθηση.

Για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να επιδεικνύουν υπομονή και προσοχή όταν ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν γλωσσικές διαταραχές.

Παρόλο που μπορεί να αποτελεί πρόκληση, τα παιδιά βιώνουν ήδη πολλά προβλήματα όταν επικοινωνούν με τους άλλους και εκφράζονται.

Οι κηδεμόνες μπορούν να προσφέρουν ένα περιβάλλον ανακούφισης για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Για εξειδικευμένη καθοδήγηση, ένας λογοθεραπευτής μπορεί να συνεργαστεί με τα παιδιά και τους κηδεμόνες τους για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της έκφρασης.

Δεδομένου ότι οι γλωσσικές διαταραχές μπορεί να είναι συναισθηματικά επιβαρυντικές, οι γονείς και τα παιδιά με αυτές τις διαταραχές μπορούν να δοκιμάσουν ψυχολογική θεραπεία.

Αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών ζητημάτων που προκαλούν οι γλωσσικές διαταραχές.

Πρόγνωση

Η έκβαση ποικίλλει ανάλογα με την αιτία.

Η εγκεφαλική βλάβη ή άλλα δομικά προβλήματα έχουν γενικά κακή έκβαση, κατά την οποία το παιδί θα έχει μακροπρόθεσμα προβλήματα με τη γλώσσα.

Άλλες, πιο αναστρέψιμες αιτίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Πολλά παιδιά που έχουν γλωσσικά προβλήματα κατά την προσχολική ηλικία θα έχουν επίσης κάποια γλωσσικά προβλήματα ή μαθησιακές δυσκολίες αργότερα στην παιδική ηλικία.

Μπορεί επίσης να παρουσιάσουν διαταραχές στην ανάγνωση.

Πότε να επικοινωνήσετε με έναν ειδικό

Οι γονείς που ανησυχούν ότι η ομιλία ή η γλώσσα του παιδιού τους έχει καθυστερήσει θα πρέπει να επισκεφθούν τον γιατρό του παιδιού τους.

Ζητήστε να σας παραπέμψουν σε έναν λογοθεραπευτή.

Τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με αυτή την πάθηση μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν από νευρολόγο ή ειδικό στην ανάπτυξη των παιδιών για να διαπιστωθεί εάν η αιτία μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Καλέστε το γιατρό του παιδιού σας εάν δείτε τα ακόλουθα σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί σας δεν καταλαβαίνει καλά τη γλώσσα:

 • Στους 15 μήνες, δεν κοιτάζει ή δεν δείχνει 5 έως 10 άτομα ή αντικείμενα όταν τα κατονομάζει ένας γονέας ή κηδεμόνας
 • Στους 18 μήνες, δεν ακολουθεί απλές οδηγίες, όπως ” βάλε το μπουφάν σου”.
 • Στους 24 μήνες, δεν είναι σε θέση να δείξει μια εικόνα ή ένα μέρος του σώματος, όταν αυτό κατονομάζεται
 • Στους 30 μήνες, δεν απαντά δυνατά ή κουνώντας το κεφάλι και κάνοντας ερωτήσεις
 • Στους 36 μήνες, δεν ακολουθεί οδηγίες 2 βημάτων και δεν καταλαβαίνει τις λέξεις δράσης

Καλέστε επίσης εάν παρατηρήσετε αυτά τα σημάδια ότι το παιδί σας δεν χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα ή δεν εκφράζεται καλά:

 • Στους 15 μήνες, δεν χρησιμοποιεί τρεις λέξεις
 • Στους 18 μήνες, δεν λέει “μαμά”, “μπαμπά” ή άλλα ονόματα.
 • Στους 24 μήνες, δεν χρησιμοποιεί τουλάχιστον 25 λέξεις
 • Στους 30 μήνες, δεν χρησιμοποιεί φράσεις δύο λέξεων, συμπεριλαμβανομένων φράσεων που περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό και ένα ρήμα
 • Στους 36 μήνες, δεν έχει λεξιλόγιο τουλάχιστον 200 λέξεων, δεν ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους, επαναλαμβάνει ακριβώς ερωτήσεις που λένε άλλοι, η γλώσσα έχει οπισθοχωρήσει (χειροτερέψει) ή δεν χρησιμοποιεί πλήρεις προτάσεις
 • Στους 48 μήνες, χρησιμοποιεί συχνά λέξεις λανθασμένα ή χρησιμοποιεί μια παρόμοια ή συγγενή λέξη αντί για τη σωστή λέξη
Μοιραστείτε το Άρθρο
Κάθε χρόνο, βοηθάμε χιλιάδες ανθρώπους να βρουν απαντήσεις σε σημαντικές ερωτήσεις για την υγεία τους με τα άρθρα μας που έχουν γραφτεί από ειδικούς, ιατρικά αναθεωρημένα σε εκατοντάδες θέματα υγείας.