ΓΕΝΙΚΑ

Εκφορά λόγου και κατανόηση της γλώσσας. Πώς λειτουργεί η περιοχή Broca του εγκεφάλου

Συντάκτης άρθρου |

Ιατρική Ομάδα Medbox

Η περιοχή Broca είναι μια περιοχή του εγκεφάλου που παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή λόγου και στην κατανόηση της γλώσσας. Αν και ο ακριβής ρόλος της στην ομιλία δεν είναι πλήρως κατανοητός, εκτιμάται ότι αλληλεπιδρά με τις αισθητηριακές πληροφορίες και αναμεταδίδει σήματα στον κινητικό φλοιό προκειμένου να συντονίσει τις κινήσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή του προφορικού λόγου.

Αυτή η περιοχή του εγκεφάλου πήρε το όνομά της από τον διακεκριμένο Γάλλο γιατρό Paul Broca, ο οποίος ανακάλυψε για πρώτη φορά τη σημασία της στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο Broca ενδιαφερόταν για την εγκεφαλική ετερόπλευρη κατανομή, η οποία υποδήλωνε ότι ορισμένες λειτουργίες συνδέονταν με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Ο Broca παρατήρησε ότι τα άτομα με βλάβη σε αυτή την περιοχή του εγκεφάλου παρουσίαζαν προβλήματα στην ικανότητα εκφοράς λόγου.

Η πάθηση που σχετίζεται με βλάβη στην περιοχή του Broca είναι γνωστή ως αφασία Broca, και χαρακτηρίζεται από προβλήματα στην ικανότητα παραγωγής και εκφοράς άνετης, αυθόρμητης ομιλίας.

Εκφορά λόγου και κατανόηση της γλώσσας. Πώς λειτουργεί η περιοχή Broca του εγκεφάλου
Εκφορά λόγου και κατανόηση της γλώσσας. Πώς λειτουργεί η περιοχή Broca του εγκεφάλου

Πού βρίσκεται η περιοχή Broca;

Η περιοχή Broca βρίσκεται στην κατώτερη μετωπιαία έλικα του εγκεφάλου, η οποία αποτελεί μέρος του μετωπιαίου λοβού. Στους περισσότερους ανθρώπους, η περιοχή Broca βρίσκεται στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Ωστόσο, η ακριβής θέση της περιοχής Broca είναι αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των νευρολόγων.

Λειτουργίες της περιοχής του Broca

Παρόλο που οι ερευνητές γνωρίζουν ότι η περιοχή του Broca παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή της γλώσσας, ο ακριβής της ρόλος δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός. Μπορεί να παίζει ρόλο σε διάφορες λειτουργίες, όπως η σύνταξη, η γραμματική, η μνήμη λεκτικής επεξεργασίας ή οι μυϊκές κινήσεις που απαιτούνται για την ομιλία.

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η περιοχή του Broca είναι υπεύθυνη για τη διαμεσολάβηση μιας πολύπλοκης σειράς συμβάντων, από την αλληλεπίδραση με τις αισθητηριακές πληροφορίες μέχρι την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την ομιλία και στη συνέχεια τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών στον κινητικό φλοιό για τον έλεγχο των κινήσεων του στόματος κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

Εκφορά λόγου

Η περιοχή Broca είναι απαραίτητη για την εκφορά του λόγου. Αυτή η περιοχή του εγκεφάλου λειτουργεί ως κέντρο εντολών, ενορχηστρώνοντας τις πολύπλοκες μυϊκές κινήσεις που είναι απαραίτητες για την άρθρωση των προφορικών λέξεων. Για να σχηματιστούν λέξεις και προτάσεις, η περιοχή Broca πρέπει να αναμεταδίδει σήματα για τον συντονισμό των μυών των χειλιών, της γλώσσας και του λαιμού.

Κατανόηση της γλώσσας

Αν και παραδοσιακά συνδέεται με την εκφορά του λόγου, η περιοχή αυτή παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση και την ερμηνεία της γλώσσας.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η περιοχή Broca ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια εργασιών κατανόησης προτάσεων. Βοηθά τους ανθρώπους να εξάγουν νόημα από τις προτάσεις και να κατανοούν τις αποχρώσεις της γλώσσας.

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή του Broca είναι σημαντική για την παραγωγή και την κατανόηση της γλώσσας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ικανότητα ομιλίας και κατανόησης της γλώσσας αποτελεί μέρος ενός πολύπλοκου και δυναμικού νευρικού δικτύου.

Άλλα μέρη του εγκεφάλου παίζουν επίσης ρόλο και η πλήρης λειτουργία της γλώσσας και της επικοινωνίας περιλαμβάνει επίσης γλωσσικές περιοχές του εγκεφάλου που αλληλεπιδρούν με άλλα δίκτυα του εγκεφάλου.

Μια έρευνα αφορούσε την επανεξέταση των διατηρημένων εγκεφάλων των αρχικών ασθενών του Broca με τη χρήση τεχνολογίας μαγνητικής τομογραφίας. Εκτός από τις επιφανειακές βλάβες που παρατηρούσε ο Broca, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι βλάβες και στους δύο ασθενείς επεκτείνονταν στις μεσαίες περιοχές του εγκεφάλου. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η περιοχή που σήμερα αναγνωρίζεται ως περιοχή του Broca διαφέρει από την περιοχή που ο Broca αναγνώρισε ως σημαντική για την άρθρωση της ομιλίας. Υποδηλώνουν επίσης ότι και άλλες περιοχές του εγκεφάλου συμβάλλουν στα προβλήματα ομιλίας.

Άλλες γνωστικές λειτουργίες

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η περιοχή που είναι γνωστή ως περιοχή Broca είναι τόσο δομικά όσο και λειτουργικά ετερογενής. Μια ξεχωριστή υποπεριοχή εμπλέκεται στο γλωσσικό δίκτυο του εγκεφάλου, ενώ η άλλη αποτελεί μέρος αυτού που αναφέρεται ως δίκτυο πολλαπλών απαιτήσεων.

Δίκτυο πολλαπλών απαιτήσεων

Το δίκτυο πολλαπλών απαιτήσεων περιλαμβάνει μετωπιαίες και βρεγματικές περιοχές του εγκεφάλου που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια ποικίλων γνωστικών διαδικασιών.

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τον ρόλο της στην ομιλία, η περιοχή του Broca είναι επίσης πιθανό να εμπλέκεται σε πτυχές της νόησης υψηλού επιπέδου και της εκτελεστικής λειτουργίας, όπως ο γνωστικός έλεγχος και η λειτουργική μνήμη.

Παραδείγματα για το πώς λειτουργεί η περιοχή Broca

Ένα παράδειγμα της χρήσης της περιοχής Broca στην καθημερινή ζωή θα μπορούσε να αφορά οποιοδήποτε είδος προφορικής επικοινωνίας, είτε πρόκειται για μια απλή συζήτηση με έναν φίλο είτε για μια επίσημη παρουσίαση στη δουλειά.

Αυτή η περιοχή του εγκεφάλου σας βοηθά να σχεδιάσετε και να οργανώσετε τις λέξεις και τις προτάσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να εκφραστείτε. Παίζει επίσης ρόλο στο να σας βοηθήσει να σχηματίσετε την κατάλληλη σύνταξη και γραμματική που απαιτείται για να εκφράσετε αυτό που εννοείτε.

Περιοχή Broca vs. Περιοχή Wernicke

Οι περιοχές Broca και Wernicke σχετίζονται με τη γλώσσα, αλλά είναι διαφορετικές περιοχές και εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες.

Ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών είναι οι εξής:

  • Θέση: Ενώ η περιοχή Broca βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του μετωπιαίου λοβού στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, η περιοχή Wernicke αποτελεί μέρος της ανώτερης κροταφικής έλικα στο αριστερό ημισφαίριο.
  • Λειτουργία: Η περιοχή Broca είναι απαραίτητη για την εκφορά του λόγου και τον συντονισμό των κινήσεων που απαιτούνται για την ομιλία. Ωστόσο, η περιοχή του Wernicke σχετίζεται με την κατανόηση της γλώσσας και την ικανότητα κατανόησης προφορικών και γραπτών λέξεων.
  • Δυσλειτουργία: Η βλάβη στην περιοχή του Broca οδηγεί σε απώλεια της ευφράδειας και κάνει τους ανθρώπους να δυσκολεύονται να σχηματίσουν λέξεις. Από την άλλη πλευρά, τα άτομα με βλάβη στην περιοχή Wernicke δυσκολεύονται να εκφέρουν λόγο με νόημα και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους άλλους.

Τι συμβαίνει αν η περιοχή του Broca υποστεί βλάβη;

Η βλάβη στην περιοχή Broca συνδέεται κυρίως με προβλήματα στην ομιλία. Ωστόσο, αυτή η περιοχή του εγκεφάλου παίζει επίσης ρόλο σε άλλες λειτουργίες, επομένως μπορεί να εμφανιστούν και άλλες κινητικές και γνωστικές διαταραχές.

Αφασία της Broca

Η βλάβη αυτής της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση γνωστή ως αφασία Broca, επίσης γνωστή ως εκφραστική αφασία. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην παραγωγή ρέοντος λόγου, ενώ οι ικανότητες κατανόησης του λόγου παραμένουν σχετικά άθικτες.

Παρότι τα άτομα με αφασία Broca δυσκολεύονται να εκφέρουν λόγο, μπορούν συνήθως να κατανοήσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή έντονου εκνευρισμού, καθώς είναι σε θέση να κατανοήσουν τι λένε οι άλλοι, αλλά δυσκολεύονται να εκφραστούν αποτελεσματικά.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ασφασίας Broca;

Τα συνήθη συμπτώματα της αφασίας Broca είναι τα εξής:

  • Δεν υπάρχει ευφράδεια στην ομιλία: Τα άτομα με αυτή την πάθηση δυσκολεύονται να αρθρώσουν λέξεις και να ολοκληρώσουν προτάσεις. Η ομιλία τους είναι συχνά σύντομη και αποσπασματική, βγαίνει αργά και με μεγάλη προσπάθεια.
  • Περιορισμένο λεξιλόγιο: Η αφασία Broca δημιουργεί επίσης δυσκολία πρόσβασης στις λέξεις κατά την ομιλία. Τα άτομα με την πάθηση συχνά στηρίζονται σε ένα περιορισμένο ή φτωχό λεξιλόγιο λέξεων που χρησιμοποιούνται συχνά.
  • Προβλήματα γραμματικής: Η αφασία Broca δυσχεραίνει επίσης τη σωστή χρήση της γραμματικής κατά την ομιλία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γραμματικά εσφαλμένες προτάσεις στις οποίες παραλείπονται ορισμένα μέρη της γλώσσας ή σε λανθασμένους ρηματικούς χρόνους.

Η αφασία Broca μπορεί επίσης να διαφέρει σε σοβαρότητα. Ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν ηπιότερα συμπτώματα και μπορεί να είναι σε θέση να ανακτήσουν κάποιο μέρος της λειτουργικότητάς τους μέσω της λογοθεραπείας και άλλων διαδικασιών αποκατάστασης. Άλλοι μπορεί να έχουν πολύ πιο σοβαρές βλάβες που οδηγούν σε μόνιμα προβλήματα.

Συνήθεις αιτίες βλάβης στην περιοχή Broca είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι θρόμβοι αίματος, οι εγκεφαλικές λοιμώξεις, οι όγκοι και οι τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις.

Πώς ενεργοποιείται η περιοχή του Broca;

Η περιοχή του Broca ενεργοποιείται φυσιολογικά από κάθε δραστηριότητα που αφορά τη γλώσσα, η οποία είναι εντονότερη κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που αφορούν την εκφορά του λόγου.

Οι μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διεγείρετε την περιοχή Broca είναι οι εξής:

  • Ανάγνωση φωναχτά: Την επόμενη φορά που θα διαβάσετε κάτι, είτε πρόκειται για ένα βιβλίο είτε για ένα διαδικτυακό άρθρο, δοκιμάστε να διαβάσετε δυνατά. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενεργοποιήσετε την περιοχή Broca και να εξασκήσετε τις δεξιότητες λεκτικής άρθρωσης.
  • Να κάνετε συζητήσεις: Το να μιλάτε με άλλους ανθρώπους, είτε συνομιλείτε στο τηλέφωνο με έναν φίλο είτε μοιράζεστε τις σκέψεις σας με κάποιον από κοντά, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενεργοποιήσετε την περιοχή Broca. Για να μιλήσετε, η περιοχή Broca πρέπει να σχεδιάσει και να συντονίσει τις κινήσεις που είναι απαραίτητες για την εκφορά της ομιλίας.
  • Ασκήσεις ομιλίας: Οι γλωσσοδέτες ή άλλες ασκήσεις ορθοφωνίας μπορούν να διεγείρουν την περιοχή του Broca, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τον συντονισμό και την άρθρωση της ομιλίας σας. Η τακτική ενασχόληση με τέτοιες ασκήσεις μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των νευρικών συνδέσεων στην περιοχή του εγκεφάλου Broca.
  • Παιχνίδια για την εξάσκηση του εγκεφάλου: Δοκιμάστε τις δυνατότητές σας σε γλωσσικά παιχνίδια και παζλ που απαιτούν να ασχοληθείτε με τη δημιουργία προτάσεων ή το συσχετισμό λέξεων.

ΑΠΟ

Ιατρική Ομάδα Medbox

Σχετικά άρθρα

By Ιατρική Ομάδα Medbox

Share to...