Ποιο είναι το πιο υγιεινό νερό για κατανάλωση;

Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι καθαρό από χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και να μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου.

Υγιεινό νερό: Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση.

Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα, ούτε να περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών ουσιών, βαρέων μετάλλων, παθογόνων μικροοργανισμών ή μικροβίων.

Για να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε καθαρό νερό, οι αντίστοιχες δειγματοληψίες και αναλύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 17025, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Υγιεινό νερό
Υγιεινό νερό

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν τα εξής:

 • να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το νερό δεν περιέχει συγκεντρώσεις μικροοργανισμών, παράσιτων ή βλαβερών ουσιών που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ότι πληροί τις ελάχιστες μικροβιολογικές και χημικές προδιαγραφές·
 • να διασφαλίζουν ότι πληρούνται τα πρότυπα όταν το νερό προέρχεται από βρύση ή βυτίο·
 • να παρακολουθούν το νερό τακτικά σε συμφωνηθέντα σημεία δειγματοληψίας προκειμένου να ελέγχεται ότι τηρούνται οι μικροβιολογικές, χημικές και ενδεικτικές παραμετρικές τιμές·
 • να προβαίνουν σε άμεση διερεύνηση όταν δεν πληρούνται τα πρότυπα και να λαμβάνουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα·
 • να απαγορεύουν την παροχή νερού ή να επιβάλλουν περιορισμό σε αυτή εάν θεωρείται ότι αποτελεί πιθανή απειλή για τη δημόσια υγεία·
 • να ενημερώνουν το κοινό όταν υιοθετούνται διορθωτικά μέτρα·
 • να δημοσιεύουν έκθεση ανά τριετία σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού. Οι πληροφορίες αυτές για το κοινό αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατηγορίες πόσιμου νερού

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες πόσιμου νερού :

 • Νερό της βρύσης: Βρύση. Αυτό είναι το νερό που πίνετε από τις βρύσες του σπιτιού σας. Μπορεί να προέρχεται από μια δημοτική πηγή νερού.
 • Μεταλλικό. Το μεταλλικό νερό προέρχεται από υπόγειες πηγές. Περιέχει φυσικά τουλάχιστον 250 μέρη ανά εκατομμύριο ανόργανων συστατικών από διαλυμένα στερεά.
 • Νερό πηγής. Το νερό πηγής είναι νερό από υπόγεια πηγή που αναδύεται φυσικά στην επιφάνεια της γης. Πρέπει να εμφιαλώνεται στην πηγή.
 • Αποσταγμένο. Στο αποσταγμένο νερό έχουν αφαιρεθεί τα μέταλλα. Αυτό συμβαίνει μέσω μιας διαδικασίας απόσταξης όπου το νερό εξατμίζεται και στη συνέχεια συμπυκνώνεται ξανά σε υγρή μορφή.
 • Εξαγνισμένο/ απιονισμένο νερό. Το εξαγνισμένο νερό είναι νερό που έχει υποστεί επεξεργασία με αντίστροφη όσμωση, απόλυτη διήθηση του ενός μικρομέτρου, οζονισμό ή απόσταξη.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το νερό της βρύσης υποβάλλεται σε διαδικασίες καθαρισμού, όπως η απόσταξη ή η αντίστροφη όσμωση.

Εν τω μεταξύ, ορισμένα εμφιαλωμένα νερά μπορεί απλώς να είναι μη επεξεργασμένο νερό βρύσης.

Το γεγονός ότι το νερό είναι εμφιαλωμένο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για μεταλλικό νερό ή νερό από πηγή.

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Αυστραλία, οι αγροτικές περιοχές μπορεί να εξαρτώνται από το νερό της βροχής ως κύρια πηγή νερού.

Εφόσον το νερό ελέγχεται τακτικά για την ασφάλειά του, το νερό της βροχής είναι επίσης ασφαλές για χρήση και πόση.

Μειονεκτήματα ορισμένων τύπων νερού

Ορισμένοι τύποι νερού μπορεί να έχουν και μειονεκτήματα.

Όλο το νερό, ανεξάρτητα από το αν είναι εμφιαλωμένο ή από τη βρύση, ενέχει τον κίνδυνο να μολυνθεί στην πηγή.

Οι μολυσματικές ουσίες μπορεί να είναι είτε ακίνδυνες είτε δυνητικά επιβλαβείς παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως το E. coli, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή γαστρεντερική νόσο.

Εάν το νερό της βρύσης σας προέρχεται από δημοτική πηγή νερού, είναι πιθανό να παρακολουθείται και να ελέγχεται τακτικά για την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Το μολυσμένο εμφιαλωμένο νερό θα πρέπει να ανακαλείται από τις αρμόδιες αρχές (Γενικό Χημείο του Κράτους).

Ένα μειονέκτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με το εμφιαλωμένο νερό είναι η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων πλαστικών απορριμμάτων μιας χρήσης.

Συχνά, είναι περιττό αν έχετε πρόσβαση σε ασφαλές νερό βρύσης.

Τέλος, το εμφιαλωμένο νερό γενικά έχει και υψηλότερη τιμή από το νερό της βρύσης.

Έτσι, αν ζείτε κάπου με ασφαλές νερό βρύσης, επιλέγοντας να πίνετε αυτό αντί για εμφιαλωμένο νερό μπορείτε να μειώσετε τόσο τα έξοδά σας όσο και το πόσα πλαστικά απόβλητα παράγετε.

Παίζει ρόλο το pH του νερού;

Το pH αφορά την οξύτητα ή την αλκαλικότητα ενός υγρού.

Ως ουδέτερο θεωρείται το pH 7, ένα χαμηλότερο pH είναι πιο όξινο και ένα υψηλότερο pH είναι πιο αλκαλικό.

Το περισσότερο πόσιμο νερό έχει ουδέτερο pH 6,5 έως 7,5. Ορισμένοι τύποι νερού είναι ελαφρώς πιο όξινοι, όπως το αποσταγμένο νερό.

Άλλοι τύποι είναι πιο αλκαλικοί, όπως τα αλκαλικά νερά που διατίθενται στο εμπόριο.

Ωστόσο, το επίπεδο pH του νερού δεν φαίνεται να κάνει μεγάλη διαφορά όσον αφορά την υγεία σας.

Η κατανάλωση νερού, ανεξάρτητα από το επίπεδο του pH του, δεν θα αλλάξει το επίπεδο του pH του αίματός σας, εκτός αν πίνετε τεράστιες ποσότητες που είναι σχεδόν αδύνατο να καταναλώσετε.

Επιπλέον, σε αυτές τις ποσότητες, οποιοσδήποτε τύπος νερού μπορεί να είναι επικίνδυνος επειδή μπορεί να αραιώσει το νάτριο στο αίμα σας και να προκαλέσει μια κατάσταση που ονομάζεται υπονατριαιμία.

Εν ολίγοις, δεν θα ήταν το pH το πρόβλημα.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία σε ανθρώπους που να υποδηλώνουν ότι το αλκαλικό νερό παρέχει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Μερικές φορές, ένα ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό επίπεδο pH μπορεί να υποδεικνύει τη μόλυνση μιας δημοτικής πηγής νερού.

Εάν αυτό επηρέαζε το νερό της βρύσης σας, η εταιρεία ύδρευσης θα πρέπει να σας ειδοποιήσει αμέσως.

Στη συνέχεια, θα έπρεπε να ακολουθήσουν περισσότερες αναλύσεις και να ενημερωθείτε εάν τα ευρήματά τους υποδεικνύουν την παρουσία ενός μολυσματικού παράγοντα και πώς να κινηθείτε.

Έχει σημασία η περιεκτικότητα του νερού σε μεταλλικά στοιχεία;

Το νερό περιέχει φυσικά μέταλλα.

Ειδικότερα, έχει ασβέστιο και μαγνήσιο, καθώς και αμελητέες ποσότητες άλλων μετάλλων.

Συνήθως, η συγκέντρωση των ανόργανων συστατικών στο νερό δεν επηρεάζει την ασφάλειά του, ούτε και περιέχεται αρκετό από οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέταλλο για να αυξήσει σημαντικά την πρόσληψή σας.

Το νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία αποκαλείται σκληρό νερό.

Μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία εναποθέσεων ή λεκέδων στους νεροχύτες ή τις τουαλέτες και να έχει ελαφρώς δυσχρωματισμένη εμφάνιση.

Εξαιρετικά υψηλές ποσότητες ορισμένων μετάλλων μπορεί να κάνουν το νερό να φαίνεται καφέ ή να έχει ιδιαίτερη οσμή.

Για παράδειγμα, το θείο – αν και ασφαλές για πόση σε χαμηλά επίπεδα – μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το νερό σας να μυρίζει λίγο σαν κλούβιο αυγό.

Πολλές εταιρείες παροχής νερού χρησιμοποιούν αποσκληρυντικά για να απομακρύνουν τα μέταλλα και να κάνουν το νερό λιγότερο σκληρό ή ακόμη και “μαλακό”.

Αυτή η διαδικασία μπορεί αντίθετα να αυξήσει την ποσότητα φωσφόρου στο νερό, αλλά να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι γενικά ασφαλές και δεν θα επηρεάσει την ποιότητα του νερού.

Πληροφοριακά, το νερό που διαφημίζεται ως μεταλλικό νερό δεν περιέχει πρόσθετα μέταλλα.

Αντίθετα, προέρχεται από μια υπόγεια πηγή με φυσικά μέταλλα.

Υγιεινό νερό
Υγιεινό νερό

Μήπως πρέπει να αποφεύγετε ορισμένους τύπους νερού;

Πολλοί τύποι νερού δεν είναι ασφαλείς για κατανάλωση.

Δεν πρέπει να πίνετε νερό από υδάτινες μάζες όπως λιμνούλες, λίμνες, ποτάμια ή από την θάλασσα.

Το νερό από αυτές τις πηγές μπορεί να είναι μολυσμένο με παθογόνους μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες ή άλλους δυνητικά επιβλαβείς μολυσματικούς παράγοντες.

Επιπλέον, το νερό από την θάλασσα είναι πολύ αλμυρό, οπότε η κατανάλωσή του μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση.

Επιπλέον, ορισμένες περιοχές και χώρες μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Το Φλίντ του Μίσιγκαν είναι ένα πολύ γνωστό παράδειγμα. Το 2014, το δημοτικό πόσιμο νερό στην περιοχή αυτή μολύνθηκε με μόλυβδο από διαβρωμένους σωλήνες ύδρευσης.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός WaterAid αναφέρει επίσης ότι λιγότερο από το 50% των πληθυσμών της Παπούα Νέας Γουινέας, του Κονγκό, της Ουγκάντα και της Αιθιοπίας έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ύδρευσης.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι το νερό της βρύσης είναι ασφαλές για πόση στον τόπο σας, αναζητήστε τοπικές πληροφορίες για την ασφάλεια και την ποιότητα του νερού.

Η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, ακόμη και αν έχετε πρόσβαση σε άλλη πηγή – όπως το νερό της βρύσης – μπορεί να αποτελέσει περιττή δαπάνη και να δημιουργήσει μεγάλες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων.

Εάν το νερό της βρύσης σας δεν είναι ασφαλές, θα πρέπει να λάβετε ειδοποίηση από την εταιρεία ύδρευσης.

Εκτός από την ασφάλεια και τα πλαστικά απόβλητα, ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να έχετε κατά νου είναι η περιεκτικότητα ορισμένων ποτών σε ζάχαρη.

Συγκεκριμένα, ορισμένα είδη νερού μπορεί να περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη και θερμίδες.

Για παράδειγμα, το tonic water – που χρησιμοποιείται συνήθως για την παρασκευή ανάμεικτων ποτών – είναι ζαχαρούχο, ανθρακούχο νερό.

Παρά τη χαρακτηριστική πικρή γεύση του, περιέχει περίπου 32 γραμμάρια ζάχαρης σε ένα κουτί των 330 ml.

Ομοίως, η μάρκα Vitaminwater παρασκευάζει δημοφιλή ποτά τα οποία ονομάζει ποτά νερού.

Αυτά περιέχουν πολλά συστατικά εκτός από απλό νερό – μεταξύ των οποίων και πρόσθετη ζάχαρη.

Μολονότι είναι θεμιτό να απολαμβάνετε αυτά τα ποτά περιστασιακά και με μέτρο, η υπερκατανάλωση ζαχαρούχων ποτών με ζάχαρη έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2 και άλλες χρόνιες ασθένειες.

Ποιον τύπο νερού πρέπει να επιλέξετε;

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το νερό της βρύσης είναι απολύτως κατάλληλο.

Είναι ασφαλές, φθηνό και παράγει πολύ λιγότερα πλαστικά απόβλητα από το εμφιαλωμένο νερό.

Ωστόσο, αν το νερό της βρύσης σας είναι αλλοιωμένο, έχει άσχημη οσμή ή αν έχετε λάβει επίσημη ανακοίνωση ότι δεν είναι ασφαλές για πόση, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε εμφιαλωμένο νερό για πόση και μαγείρεμα.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για λόγους γευστικής προτίμησης.

Εάν χρειάζεται να αγοράσετε εμφιαλωμένο νερό, η αγορά επαναπληρώσιμων δοχείων νερού μπορεί να συμβάλει στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων.

Μπορεί να τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ ή σε καταστήματα με είδη σπιτιού.