Παιδί

Παιδί

Η Συνθήκη για τα Δικαιώματα των Παιδιών του ΟΗΕ ορίζει ως παιδί «κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο της ηλικίας των 18 ετών, εκτός εάν ο ισχύων νόμος της χώρας για τα παιδιά ορίζει την ενηλικίωση νωρίτερα».

Βιολογικά παιδί είναι ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στο αναπτυξιακό στάδιο της παιδικής ηλικίας, μεταξύ της βρεφικής ηλικίας και της ενηλικίωσης.

ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ