Νευρικό σύστημα

Το νευρικό σύστημα ανιχνεύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τα αισθητήρια όργανα και ενεργοποιεί τις αντιδράσεις του σώματος